Koncentrator tlenu

Bezpieczna terapia tlenowa z wydajnymi stacjonarnymi koncentratorami tlenu

Urządzenie minimalizuje ryzyko wystąpienia duszności, likwiduje skutki niedoboru tlenu oraz zapobiega niedotlenieniu poprzez dostarczanie pacjentowi powietrza o zwiększonej zawartości tlenu.

Koncentrator tlenu

Niezawodne wsparcie w codziennej tlenoterapii

Koncentrator tlenu przeznaczony jest dla osób cierpiących na różnego rodzaju niewydolność oddechową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, chorobę górską oraz bezdech senny. Obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy – po jego włączeniu wystarczy ustawić na panelu czas trwania natleniania, a urządzenie będzie sterowało procesem ostrzegając o wszelkich nieprawidłowości.

Komfort i stabilność dzięki stacjonarnym urządzeniom do tlenoterapii

W przeciwieństwie do zbiornika na sprężony lub ciekły tlen, który należy wymienić lub napełnić, gdy skończy się tlen, koncentrator tlenu w sposób ciągły oczyszcza powietrze wokół ciebie (powietrze atmosferyczne), dostarczając od 90% do 95% czystego tlenu. Tlen wdychany jest przez plastikową maskę zakładaną na usta i nos lub elastyczną plastikową rurkę z dwoma bolcami wprowadzanymi do nozdrzy (kaniula nosowa).

Koncentrator tlenu
Koncentrator tlenu