Średnie zużycie prądu przez koncentrator tlenu zależy od modelu urządzenia oraz jego parametrów technicznych. Koncentratory tlenu różnią się między sobą, podobnie jak inne urządzenia elektryczne, więc zużycie prądu może się różnić w zależności od specyfikacji.

Typowo, koncentratory tlenu przeznaczone do użytku domowego zużywają od 300 do 500 watów energii elektrycznej. Aby obliczyć zużycie prądu w ciągu doby, należy pomnożyć moc watową przez czas, przez który urządzenie będzie pracować. Przykładowo, jeśli koncentrator zużywa 400 watów i pracuje przez całą dobę (24 godziny), to zużyje 400 watów * 24 godziny = 9600 watogodzin, co można przeliczyć na kilowatogodziny, dzieląc przez 1000 (9600 watogodzin / 1000 = 9,6 kWh).

Jednakże, należy zauważyć, że nie wszystkie koncentratory tlenu są przeznaczone do pracy w trybie całodobowym. Niektóre modele mogą mieć ograniczenia czasowe pracy lub zalecają przerwy w użytkowaniu. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z instrukcją obsługi konkretnego modelu koncentratora, aby dowiedzieć się, jakie są zalecenia dotyczące czasu pracy i zużycia energii.

Koncentrator tlenu